Huisregels Hondenschool

 • Alle lessen, op de socialisatielessen na, zijn aansluitend. Een gemiste les kan uitsluitend, indien mogelijk, in dezelfde week ingehaald worden.
 • Er vindt nooit restitutie van lesgeld plaats, ook niet bij ziekte of vakantie van de cursist, dan wel bij ziekte van de hond.
 • Kom op tijd. Telaatkomers worden in de les geweigerd.
 • Houdt uw hond op het terrein te allen tijde aangelijnd.
 • De hond mag 2 uur voor de training niet eten. (dit om maagkanteling te voorkomen)
 • Zorg dat uw hond uitgelaten is voor aanvang van de les.
 • U dient zelf uw afval / ongelukje op te ruimen.
 • Tijdens de training staan de mobiele telefoons uit. Roken en het nuttigen van alcoholische dranken zijn niet toegestaan.
 • Vergeet de eerste les het entingsboekje van uw hond niet mee te nemen.
 • Er wordt uitsluitend getraind met ‘normale’ halsbanden en riemen. Geen rolriemen en/of tuigjes.
 • Draag aangepaste kleding en schoenen. Het kan koud en nat zijn op het trainingsveld.
 • Mocht uw hond ziekteverschijnselen vertonen, overleg dan altijd eerst met uw instructeur of het verstandig is om die dag aan de training deel te nemen.
 • Wij zijn gerechtigd om in uitzonderlijke situaties lessen samen te voegen of het aanvangstijdstip aan te passen.
 • Raadpleeg de website www.dog4u.nl, Facebook en/of Twitter. Misschien dat een les onverhoopt, bijv. door weersomstandigheden, geen doorgang kan vinden of we door omstandigheden de aanvangstijd moeten aanpassen.
 • Mocht een les onverhoopt niet doorgaan, dan wordt u in de gelegenheid gesteld deze les op een andere dag, diezelfde week, te volgen.
 • Cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les contant of per pin betaald te worden in de kantine.
 • Hondencentrum Dog4U is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade door u of door u gezinsleden aangebracht aan derden.
 • Als cursist van Dog4U Hondenschool heeft uw pup recht op 1 dag gratis Dagopvang.

Graag tot ziens op uw eerste les!

TEAM Dog4U

Olga van den Engel